Personální oddělení

Obsah

Statistický úřad

Virtuální Síň Slávy

 

 

 

 

 

 

 

 

CO je TO? Novinka roku 2003!

Tak dlouhá tradice se sebou přináší i dlouhou paletu archivních fotografií, zápisníků s výsledky, vysloužilého sportovního náčiní či jiných kuriozit, jenž je obtížné reálně vystavit na jednom místě. Mnohem snazší se jeví „virtuální“ prezentace v naší nové rubrice, v Síni slávy, otevřené v dubnu roku 2003. V rámci nadcházejícího MS do ní bude rovněž slavnostně uveden i první sportovec…

 

POZOR!!!

Toto je pouze úvodní náhled do bohatého archivu exemplářů křenovských sportovních her bez bližšího dělení, než dojde nejen k rozšíření o nové přírůstky, ale také ke zrodu podrobněji specifikovaných sekcí Síně slávy.

 

- - - - - - - - - -

 

1) Blok „Jan Skicák a Alfons Dužbach“

 

 

Hodně vzácný exemplář neboli skicák, který zakladatel křenovských her Jiří Hlava používal pro různé zápisky zhruba v polovině 80. let minulého století. Zároveň ho vlastnoručně opatřil kresbami a vtipným doprovodným textem, jenž je očividnou parafrází na hysterii, v níž politici ze zemí někdejšího socialistického bloku našli záminku k tomu, aby své sportovce nevyslali v roce 1984 na letní olympijské hry do amerického Los Angeles. Sovětský voják se ptá bodrého vesničana z Valašska, zda je na hrách zajištěna bezpečnost. A ten mu odpovídá: „Tož ba. Na OH Křenovy YES.“

- - - - - - - - - -

 

2) Slavnostní cedule ČAD

 

 

Od roku 1980 je neodmyslitelným rituálem slavnostního zahájení nástup všech až do té chvíle akreditovaných účastníků. Každý sportovec je přitom vybaven cedulkou, vyjadřující jeho zeměpisnou, v tomto případě z 90% ryze fiktivní, příslušnost. Ze zmíněného roku je i tato vyobrazená a v mnoha ohledech výjimečná cedule „na špejli“ se jménem jisté africké země. Jednak se s tímto státem, lépe řečeno s tehdejším názvem, již nesetkáte, a stejně tak už nebývá hostem ani osoba, která si onu zemi vybrala. A to je třetí zajímavost. Pouze na olympijských hrách v roce 1980 byla existence této tabulky smysluplná. Reprezentantka ČADu alias Zdena Ondroušková se zúčastnila samostatné soutěže žen, jenž proběhla poprvé i naposledy. V konkurenci tří dalších sportovkyň a v pouhých 3 disciplínách (karty a dvoje kostky) navíc dosáhla na celkové prvenství…

- - - - - - - - - -

 

3) Vizitka s vlajkou JAR

 

 

Jeden z aktuálně nejcennějších exponátů, který se shodou příznivých okolností dochoval v zapomenutém šuplíku, je milou, ale také smutnou vzpomínkou na trumpetistu orchestru Karla Vlacha, a velkého „srandistu“ Jardu Ondrouška. Byl to on, kdo soutěže náležitě prožíval a také se do jejich atmosféry dokázal osobitým způsobem vžít. Svědčily o tom specifické tréninkové vložky, etudy, výkřiky, chvilky soustředění i zklamání, oblečky, dresy a jiné doplňky. Jedním z nich byla připínací „vizitka“, do níž si vložil vlastnoručně namalovanou vlajku Jihoafrické republiky, kterou v Křenovech se zanícením sobě vlastním reprezentoval v letech 1980 až 1995. Ostatním účastníkům ji představil zhruba v polovině 80. let a pak při odjezdu domů do Prahy (nebo na chalupu do Pečetína?) zapomněl. Díky tomu si ji v naší virtuální Síni slávy můžete prohlédnout ještě i dnes…

- - - - - - - - - -

 

4) Podpisový arch na rok 1994

 

 

Už v 80. letech minulého století začalo na hrách v Křenovech fungovat symbolické vybírání poplatku zvaného „startovné“, který měl každý z účastníků stvrdit podpisem. Bývala kolem toho a vlastně stále je řada zmatků, neboť někteří jedinci na tuto povinnost zapomínali, neměli připravený patřičný obnos v malých mincích, snažili se platit bankovkou, přesahující celkovou částku za všechny sportovce, a nebo dokonce nabízeli neatraktivní zahraniční měnu stejného objemu ale nižší hodnoty (slovenské koruny)! Ještě v roce 1994, z něhož je exemplář podpisového archu zařazený do Virtuální Síně slávy, bylo startovné pouhých 20 korun, což s ohledem na globální konzumaci jídla a pití nepředstavovalo žádnou adekvátní sumu. Zajímavostí zobrazeného archu je ale jiná skutečnost – světového šampionátu se podle předepsaných jmen měl zúčastnit i učitel hudby, tč. přebývající už po řadu let na švýcarsko-německých hranicích v Kadelburgu – Bernard Driessen. Kolonka u jeho zkratky BEDRIESSEN však zůstala volná. Milovník šňupacího tabáku totiž do Křenov nakonec nedorazil, a bohužel se mu to nepodařilo ani v následujících ročnících, než ho přemohla zákeřná nemoc. V dějišti MS a OH si „přátelsky“ zasportoval ve větší míře pouze počátkem léta roku 1988 (šipky, stolní tenis), ale ostatní účastníci v čele s hlavními organizátory na něj nezapomněli. V roce 2002 spatřila světlo světa nová „neputovní“ trofej – balíček šňupacího tabáku Bernarda Driessena za mimořádný sportovní či jinak kuriózní počin. Prvním majitelem se stal František Mudra, který si ze zdravotních důvodů dal kdysi milované pivo během MS po dlouhých devíti letech!

 

Zpátky na začátek této strany